Bakliyatlar Uzun Süre Nasıl Saklanır?

Bakliyatlar Uzun Süre Nasıl Saklanır?
01.07.2021
1.365

Kuru bakliyatlar, mutfaklar?n olmazsa olmaz besinlerinden biridir. Yap?s?ndaki vitamin ve mineraller sayesinde pek çok yeme?e konuk olur. Bakliyatlar ile haz?rlanan salata, çorba ve yemekler ö?ünleri lezzetlendirmektedir. Sa?l?kl? bir beslenme düzeni için bakliyat tüketimine a??rl?k verilmelidir. Çünkü bakliyatlarda B vitaminleri yüksek oranda bulunur. B vitaminleri ise kan oran?n? ideal dengede tutma konusunda ba?ar?l?d?r.

Mutfaklarda pek çok çe?itte bulunan bakliyatlar?n saklanmas? da önemli bir konudur. Nemde ve yüksek ?s?da böceklenmeye müsait olan bakliyatlar? koruman?n türlü yöntemleri vard?r. Alm?? oldu?unuz bakliyatlar?, en uygun ?ekilde muhafaza etti?inizde aylarca tüketim için evde koruyabilirsiniz. Bunun için akl?n?zdaki bakliyatlar?n böceklenmemesi için ne yapmal?y?z sorusuna yan?t verdik.

Hepimizin korkulu rüyas? olan bakliyat böcekleri, evde birkaç yöntemle uzak tutulabilir. ?imdi bakliyat böceklerinden kurtulma konusuna de?inelim ve uzun süre bakliyat saklama nas?l gerçekle?ir tek tek inceleyelim!

1) Cam Kavanoz Tercih Edin

 • Bakliyatlar?n saklanmas? için saklama kaplar? pratik bir yöntemdir. Plastik saklama kaplar?ndan uzak kalmal?, cam saklama kavanozlar?n? tercih etmelisiniz.
 • Cam kavanozlar?n içinde bulunan mercimek, nohut, fasulye, bulgur gibi g?dalar?n durumunu gözlemlemek daha kolay olacakt?r.
 • Dilerseniz, cam kavanozlar?n üzerine etiket yap??t?rarak hangi tarihte g?da yeniledi?inizi not alabilirsiniz.
 • Bakliyatlar?n bitiminde, cam kavanozlar? y?kayarak temizli?ini yapabilirsiniz. Tamamen kurudu?unda, bakliyatlar? yeniden içine ekleyebilirsiniz.

2) Bez Torbalardan Faydalan?n

 • Yöresel g?da pazarlar?nda bakliyatlar genellikle bez torbalarda sat?lmaktad?r.
 • Bez torbalar, bakliyatlar?n küflenmesini önleme konusunda iyi bir seçimdir.
 • Siz de evinizde temiz bir bez torba içinde nohut, bulgur gibi bakliyatlar? muhafaza edebilirsiniz.
 • Bez torbalar?n içinde hangi bakliyat oldu?unu unutmamak için; üzerine bakliyatlar?n ad?n? not dü?ebilirsiniz.
 • Bu etiketlendirme yöntemi i?inizi kolayla?t?racakt?r.

3) Çok Fazla Miktardaki Bakliyatlar ?çin Derin Dondurucu Kullan?n

 • Baz? bakliyatlar derin dondurucuya girme özelli?ine sahiptir. Derin dondurucudan ç?kt???nda bozulmayan bakliyatlar barbunya, nohut, fasulyedir.
 • Kuru bir ?ekilde veya ha?layarak dondurucu po?etlerine alaca??n?z bu bakliyatlar?, uzun bir süre koruyabilirsiniz.
 • E?er kuru bakliyatlar? saklayacaksan?z, dondurucudan ald?ktan sonra suda bekletip ha?layabilirsiniz.
 • Ha?lanan bakliyatlar? ise do?rudan yemeklerinizde kullanabilirsiniz.

4) Defne Yapra??yla Birlikte Saklay?n

 • Defne yapra??, bakliyatlarda olu?abilen böcekleri önlemektedir. Kavanozda ya da bez torba içinde saklayaca??n?z bakliyatlar?n içine 1 adet defne yapra?? ekleyebilirsiniz.
 • Bakliyatlar? uzun süre bozulmadan saklamak için ekleyece?iniz defne yapra?? sayesinde, böceklenme ve küflenmeye kar?? önlem alm?? olacaks?n?z.
 • Defne yapra?? kendine has aromas?yla, fasulye ve bu?day gibi bakiyatlar?n daha uzun ömürlü olmas?n? sa?lamaktad?r.
 • Defne yapra??n?n kuru olmas?na önem vermelisiniz.

5) Kavanoza Tuz Ekleyerek Ömrünü Uzat?n

 • Baz? bakliyatlar; pirinç ve bulgur gibi olanlar neme kar?? çok hassas bir yap?ya sahiptir.
 • Pirinç ve bulgur gibi bakliyatlar?n yer ald??? saklama kaplar?na bir miktar tuz eklemenizi öneriyoruz.
 • ?lave edilen tuz, bu tür g?dalar?n nemlenmesini önleyecektir.
 • 1 kilo bakliyat için önerilen tuz miktar? 1 yemek ka???? olmaktad?r.
 • Küflenmeye, nemlenmeye ve böce?e kar?? alabilece?iniz en pratik yöntemdir.

6) Sudan Uzak Tutun

 • Bakliyatlar suya kar?? çok hassast?r. Saklayaca??n?z dolap, sudan ve nemden uzak olmal?d?r. Bu nedenle musluk çevresinde ya da ocak üzerindeki dolaplar? tercih etmemelisiniz.
 • Ocak üzerine pi?en yemeklerin buhar?ndan kolayca etkilenebilen bakliyatlar, buhar?n etkisiyle nemlenecek ve bozulacakt?r.
 • ?mkan?n?z varsa, serin ve kuru bir dolapta muhafaza etmeye özen gösterebilirsiniz.
 • Bazen balkon ve teras bölmelerinde bakliyat saklayanlar da dikkat çeker. Bu ki?iler için, bakliyatlar?n ya?mur suyundan ve ani hava de?i?iminden uzak kalmalar? gerekti?ini hat?rlatmal?y?z.

7) Güne? Görmesini Engelleyin

 • Bakliyatlar en fazla 20 derece ?s?da yap?s?n? koruyabilir. Bu derecenin üzerinde olan s?cakl?klarda bozulmaya ba?layabilir.
 • S?cakl???n sabit kalmas? için bakliyatlar? güne? ?s?s?ndan uzak tutman?z önerilir.
 • Güne? ???nlar?n? do?rudan alan bakliyat kaplar? ve torbalar? yüksek neme maruz kalacak ve yap?s?n? bozacakt?r.
 • Serin, karanl?k yerde saklaman?z her zaman daha sa?l?kl? sonuçlar verir.

Kaynak:

https://www.nefisyemektarifleri.com/
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
KAVASOĞLU
KAVASOĞLU
Merhaba.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?