Pirincin Faydaları Nelerdir?

Pirincin Faydaları Nelerdir?
01.07.2021
1.846

Neredeyse dünyadaki tüm insanlar?n temel g?da maddelerinden biri olan pirincin faydalar? oldukça fazlad?r. Yüksek tansiyonu dü?ürür, kan ?ekerini sabit tutar. Pirinç tüketimi, kanda sabit bir ?eker düzeyinin olmas?n? sa?lar ve muhte?em bir enerji kayna??d?r. Verdi?i enerji sayesinde, ?eker hastalar?n?n kilo almalar?n? önler.

Böbrek ta??n?n olu?mas?n? önler, günde iki kez pirinç kepe?i yiyen ki?ilerin böbrek ta?? olu?umunun daha az oldu?u yap?lan ara?t?rmalarla kan?tlanm??t?r. Pirinç, içerdi?i birçok vitamin ve mineraller sayesinde kansere yakalanma riskini azalt?r.

Kilo vermek için pirinç diyetleri yap?lmaktad?r. Neredeyse ömür boyu süren ilaç tedavileriyle iyile?tirilemeyen sedef hastalar?n?n, deri bölgelerini temizledi?i görülmü?tür. Alerjik rahats?zl??? olanlar için en iyi seçenek besin çe?idi pirinçtir. Bunun nedeni ise, ni?astal? bir besin olmas?d?r.

Pirincin bilinen faydalar?n? hep bir arada ?u ?ekilde toparlayabiliriz;

 • Karbonhidrat aç?s?ndan zengin olan pirinç vücuda enerji verir. Metabolizman?n sa?l?kl? ?ekilde çal??mas?n? sa?lar. ?çerisinde bulunan mineraller, vitaminler ve organik bile?ikler tüm organlar?n metabolik aktivitesini art?rmaktad?r.
 • Dü?ük ya? ve kalori içerdi?inden kilo kontrolüne yard?mc? olmaktad?r. Bu sayede obeziteyi önlemektedir.
 • Kan ?ekerini düzenler.
 • Gluten içermeyen besin çölyak hastalar? için de uygundur.
 • Yüksek tansiyonu, aterosklerozu, kalp krizini, damarlar?n daralmas?n? ve di?er birçok kalp-damar hastal?klar?n? önler.
 • Birçok kanser türüne kar?? koruma sa?lar. Lif bak?m?ndan zengin olan besin vücudu kanserli hücrelerin olu?umuna ve yay?l?m?na kar?? korur. Lif oran? yüksek olan besin özellikle kolon kanseri olu?ma riskini azalt?r.
 • A ve C vitamini aç?s?ndan zengindir. Bu sayede ba????kl?k sistemini güçlendirerek hastal?klar?n olu?mas?n? engeller.
 • Do?al antioksidan içeren bitki serbest radikallerin vücuttan at?lmas?n? sa?lar.
 • Birçok kozmetik ürünün içerisinde pirinç malzemesine denk gelmi?sinizdir. Ciltteki akne ve sivilceleri geçirir, güne? ???nlar?n?n yol açt??? ve di?er sebeplerle meydana gelen kahverengi lekeleri geçirir. Cildin renk tonunu e?itler. Ayn? zamanda k?r???kl?klar? azalt?r ve cildin ya?lanmas?n? geciktirir.
 • Yap?lan bilimsel ara?t?rmalar beyin fonksiyonlar?n? geli?tirdi?ini, bunamay? geciktirdi?ini ve alzheimer hastal???ndan korudu?unu ortaya ç?karm??t?r.
 • ?drar söktürücü özelli?i ile böbrek  fonksiyonlar?n? düzenler, bu bölgede meydana gelen iltihaplar? geçirir.
 • Yüksek lif içeri?i ile ba??rsak hareketlerini düzenler, sindirim sisteminin daha iyi çal??mas?n? sa?lar.
 • Midede olu?an ?i?kinli?i ve haz?ms?zl??? geçirir.

Kaynak:

https://bilgihanem.com/
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
KAVASOĞLU
KAVASOĞLU
Merhaba.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?