Blog

Anasayfa » Blog
?yi pirinci nas?l anlayaca??z? Paketine bak?nca hepsi ayn?!” diyorsan?z, pirincinizi teste sokma zaman? gelmi? demektir. Endi?e etmeyin, sorun su miktar?nda de?il, kulland???n?z pirinçte olabilir. Annenizin lezzetli pilav?n?n esrar?n? Sherlock Holmes gibi ad?m ad?m birlikte çözece?iz....
Kuru bakliyatlar, mutfaklar?n olmazsa olmaz besinlerinden biridir. Yap?s?ndaki vitamin ve mineraller sayesinde pek çok yeme?e konuk olur. Bakliyatlar ile haz?rlanan salata, çorba ve yemekler ö?ünleri lezzetlendirmektedir. Sa?l?kl? bir beslenme düzeni için bakliyat tüketimine a??rl?k verilmelidir. Çünkü bakliyatlarda...
Mercimek, nohut, kuru fasulye, barbunya, bezelye, börülce, bakla… Kuru baklagiller sadece damak zevkimize hitap etmekle kalm?yor, ayn? zamanda sa?l???m?za da büyük katk?lar sa?l?yorlar. Etten sonra en etkili bitkisel protein kaynaklar?ndan biri olmalar? ve lifli yap?lar?n?n...
Neredeyse dünyadaki tüm insanlar?n temel g?da maddelerinden biri olan pirincin faydalar? oldukça fazlad?r. Yüksek tansiyonu dü?ürür, kan ?ekerini sabit tutar. Pirinç tüketimi, kanda sabit bir ?eker düzeyinin olmas?n? sa?lar ve muhte?em bir enerji kayna??d?r. Verdi?i...
Whatsapp
KAVASOĞLU
KAVASOĞLU
Merhaba.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?