Kuru baklagillerin faydaları nelerdir?

Kuru baklagillerin faydaları nelerdir?
01.07.2021
1.154

Mercimek, nohut, kuru fasulye, barbunya, bezelye, börülce, bakla… Kuru baklagiller sadece damak zevkimize hitap etmekle kalm?yor, ayn? zamanda sa?l???m?za da büyük katk?lar sa?l?yorlar. Etten sonra en etkili bitkisel protein kaynaklar?ndan biri olmalar? ve lifli yap?lar?n?n yan? s?ra içerdikleri demir, çinko, magnezyum mineralleri, B12 ile E vitamini, tiamin, riboflavin, niasin, folik asit sayesinde vücudumuzu hastal?klara kar?? z?rh gibi koruyan kuru baklagiller ba????kl?k sistemini güçlendirici etkileriyle özellikle k?? aylar?nda ayr? bir önem kazan?yorlar. Tüm faydalar? göz önüne al?nd???nda kuru baklagillerin haftada en az 2 kez tüketilmeleri çok önemli.

Ac?badem Bak?rköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzman? ?eyda S?la Bilgili kuru baklagillerin C vitamininden zengin bol maydanozlu, biberli, marullu, domatesli ve limonlu salatayla tüketilmesini önererek, “Çünkü C vitamini sayesinde kuru baklagillerin demir emilimi daha da art?yor” diyor.

Ba????kl?k sistemini güçlendiriyor

Özellikle k???n hastal?klara kar?? direnç gösterebilmek için ba????kl?k sisteminin desteklenmesi çok önemli. Kuru baklagiller içerdikleri demir, magnezyum ile potasyum mineralleri ve antioksidan özellikteki E vitamini sayesinde vücut direncini güçlendiriyor

Kalbi koruyor

Kolesterol ile doymu? ya? içermemeleri ve çözünebilir diyet lifi içerikleri sayesinde kalp hastal?klar?n?n en önemli risk faktörlerinden olan kötü kolesterolün (LDL) dü?ürülmesine yard?mc? oluyor.

Kan ?ekerinin dengelenmesini sa?l?yor

Kuru baklagiller glisemik indeksi (kan ?ekerini yükseltme de?eri) dü?ük besinler olduklar? için sindirim sistemi taraf?ndan daha yava? y?k?l?yor. Çünkü içeriklerindeki lif mideyi geç terk ediyor ve ba??rsaklar?n glikoz emilim h?z?n? dü?ürüyor. Bu sayede de kan ?ekeri h?zla yükselmiyor.

Kab?zl?k yak?nmas?n? azalt?yor

D??k? ba??rsakta ne kadar uzun süre kal?rsa o kadar sertle?iyor ve kuruyor. Lifli besinler ba??rsak boyunca sindirilmeden vücuttan d??ar? at?ld?klar? için d??k?y? hacimli ve yumu?ak tutuyor. Örne?in 1 kase ha?lanm?? kuru fasulye 17 gram diyet lifi içeriyor. Bu yüksek lif içeri?i sayesinde sindirim sistemini hareketlendirerek kab?zl?k ?ikayetlerinin azalmas?nda etkili oluyor.

Rektum kanseri riskini dü?ürüyor

Posadan zengin olan kuru baklagillerin tüketilmeleri kal?n ba??rsak floras?n? olumlu yönde de?i?tiriyor. Böylece ba??rsaklar içinde zararl? bakteriler ço?alm?yor, bunun sonucunda da rektum kanseri riski dü?üyor.

Uzun süre tok tutuyor

Kuru baklagillerdeki çözünen lifler besinlerde sert bir doku yerine yulaf kepe?inde oldu?u gibi yap??kan veya visköz olacak ?ekilde eriyor. Midede uzun süre kal?yor ve olu?turduklar? jel yap?s?yla ince ba??rsaklarda besin emiliminin yava? olmas?n? sa?l?yor. Bu özellikleriyle de sonraki ö?ünde daha az yemek yemeyi te?vik ediyor. Fazla kalori de içermemeleri sayesinde kilo kontrolünde ideal bir besin grubu olarak nitelendiriliyor. Termojenik etkisi (vücut ?s?s?n? yükseltme etkisi ) yüksek olan ac? pul biber, zerdeçal ve karabiberle kar??t?r?larak tüketildiklerinde ya? yak?m?n? da h?zland?r?yorlar. Kuru baklagillerin daha h?zl? kilo verdirmeleri için tam taneli tah?llarla (ha?lanm?? bu?day, bulgur, tah?ll? ekmek gibi ) birlikte yenmesi önem ta??yor. Böylece kuru baklagillerin hem protein kalitesi, hem de metabolizma h?z?n? yükseltme etkisi art?yor.

Haf?zay? güçlendiriyor

?yi bir B vitamini kayna?? olan kuru baklagiller içerdikleri B12’nin yan? s?ra tiamin, riboflavin, niasin ve folik asit sayesinde sinir sisteminin düzenli çal??mas?na katk?da bulunuyor. Bunun sonucunda zihinsel performans, ö?renme ile haf?za gücü ve konsantrasyon art??? oluyor. Kuru baklagiller ayn? zamanda a?r?ya kar?? duyarl?l?k ve uyku düzeni üzerinde de etkili oluyor.

?yi bir demir deposu

Demir kanda oksijeni ta??yan k?rm?z? kan hücrelerinde bulunan hemoglobin üretimi için kullan?yor. E?er vücudunuzda yeterli demir minerali yoksa daha az k?rm?z? kan hücresi üretiliyor, hemoglobinin de azalmas?yla birlikte organlar ve dokular için ya?amsal önemi bulunan oksijen de azal?yor. Beslenme ve Diyet Uzman? ?eyda S?la Bilgili bunun sonucunda demir eksikli?ianemisi olu?tu?unu belirtiyor. Kuru baklagiller demir içerikleri yüksek bir besin grubu olmalar? sayesinde demir eksikli?inin geli?me riskini dü?ürüyorlar.

Kaynak:

https://hthayat.haberturk.com/
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
KAVASOĞLU
KAVASOĞLU
Merhaba.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?