Pirincin iyisi nasıl anlaşılır?

Pirincin iyisi nasıl anlaşılır?
01.07.2021
1.750

?yi pirinci nas?l anlayaca??z? Paketine bak?nca hepsi ayn?!” diyorsan?z, pirincinizi teste sokma zaman? gelmi? demektir. Endi?e etmeyin, sorun su miktar?nda de?il, kulland???n?z pirinçte olabilir. Annenizin lezzetli pilav?n?n esrar?n? Sherlock Holmes gibi ad?m ad?m birlikte çözece?iz. ??te, tane tane dökülen, ideal anne pilav?na giden yolda yapabilece?iniz testler…

1- Tarama Testi: Markette paketli veya aç?k olarak sat?lan pirinçlerde kontrol edilmesi gereken ilk ?ey, pirincin içindeki beyaz tane oran?na bakmakt?r. Tebe?ir tane de denilen pirincin göbe?inde veya ucunda olu?an a??r? beyazlamaya dikkat edin. Pirincin içinde bu tür tebe?ir taneleri varsa bu pirinç yabanc? men?eili olabilir. Di?er kontrol edilmesi gereken durum ise pirincin içindeki k?r?k oran?. K?r?k oran? fazla olan pirinç ile pilavda bekledi?iniz lezzeti, k?vam? ve görünümü tutturman?z oldukça zor.

E?er paketli ürün tercih ediyorsan?z, zorunlu etiket bilgilerinde yazan men?ei, ürünün cinsi ve k?r?k oran? size tarama testinde yard?mc? olacakt?r. Ufak bir tüyo; men?ei Türk olan pirinçler, lezzet, kalite ve k?vam bak?m?ndan çok daha üstün. Fiyat? di?erlerinden biraz daha pahal? ancak ideal pirinç pilav? için buna de?er. Yerli üretimi desteklemek için de Türk pirincinden ?a?may?n.

2- Karma Testi: Pilav?ndan sütlac?na dolmas?ndan sarmas?na yemeklerimizden de tatl?lar?m?zdan da eksik etmedi?imiz pirinç için ikinci testimiz KARMA testi. Marketten al?rken iyi mi kötü mü bilemedi?imiz pirinç, kendisini tencerede ele veriyor ve kolayl?kla kaliteli bir pirinç olup olmad???n? anl?yorsunuz. Ald???n?z pirinçle yapt???n?z pilav? yerken dikkat edin. E?er baz? pirinçler az pi?mi? kimileri de çok pi?mi? ise bu pirinç karmad?r. Yani asl?nda iki tür veya daha fazla pirinci kar??t?rm?? ve size bunu tek bir tür gibi sunmu?lard?r. Bu, Türk G?da Kodeksi Pirinç Tebli?i’nde aç?k aç?k “farkl? pirinç türleri kar??t?r?lamaz” diye yaz?yor. Bu nedenle hemen o pirinci eleyebilirsiniz.

3- Çökme Testi: Pirincinizi ald?n?z, evinize geldiniz veya daha önce kulland???n?z pirinçten çok da memnun de?ilsiniz. ??te o zaman hemen ÇÖKME testi için bo? bir plastik kap ç?kar?n. Bir bardak kadar suya birkaç ka??k pirinç ekleyin. E?er pirinçler kab?n dibine çöküyorsa o pirinç kaliteli bir pirinçtir. E?er yüzeyde kal?yorsa, ald???n?z pirince ?üpheyle yakla?man?z için art?k sebebiniz var demektir.

4- Küf Testi: Bir di?er testimiz de KÜF testi. Bir tencereye koydu?unuz 2 bardak suya bir bardak pirinç ekleyerek kaynat?n. Kaynam?? ve yumu?amaya ba?lam?? pirinçleri plastik bir kaba koyup, birkaç gün do?al ortamda bekletin. ?yi ve do?al bir pirinç ise küflenecektir, aksi halde küflenmezse pirincinizin farkl? kimyasallarla do?all???n?n bozuldu?unu anlayabilirsiniz.

5- Alev Testi: Lavabonun içinde veya güvenli gördü?ünüz bir yerde bir ka??k pirinci yakmaya çal???n. E?er pirinçler alev al?rsa pirinçten derhal uzakla??n! Bu durum pirincin içinde plastik madde olma ihtimalini kuvvetlendirir.

6- Kaynatma Testi: Bir di?er testimiz de KAYNATMA testi. Bu a?amada yapman?z gereken yar?m bardak pirinci bir bardak suda kaynatmak. E?er pirinç kaynat?l?rken yap??kan bir hal al?yorsa ?üpheyle yakla?arak listenizden o pirinci de ç?karman?z? öneririz.

7- Dövme Testi: Bir miktar pirinci al?p tezgâha veya detayl? inceleyebilece?iniz sert bir zemine koyun. Ard?ndan sert bir cisim yard?m?yla pirinçleri döverek ezin. E?er pirinçler ezildi?inde beyaz bir toz haline geliyorsa sa?l?kl? ve kaliteli bir pirinçtir. Öte yandan toz haline gelmemi? veya pirinçte lekeler olu?mu?sa pirincin do?al olmad???n? anlayabilirsiniz.

Osmanc?ktan Baldosuna pek çok türünden çe?it çe?it pilavlar yapt???m?z lezzetli pirinç pilav?na giden yolda en önemli ad?m?n do?ru pirinç seçimi oldu?unu anlatt?k. Tüm bu testlerden geçen pirinciniz art?k sizi tad?na doyamad???n?z anne pilav?na ula?t?racakt?r. Elbette do?ru su oran?yla.

Testlerden geçen pirincinizle tane tane dökülen kar gibi beyaz bir pirinç pilav? yapmak istiyorsan?z size küçük bir püf noktas?:

1 su barda?? pirinç için 2 su barda?? kaynam?? su ölçüsü yeterlidir. Pilav?n?z pi?erken beyazl???n? sa?lamak için de pilav?n üzerine 5-10 damla limon suyu ve bir çay ka????n?n ucuyla toz ?eker ekleyebilirsiniz.

Kaynak:

https://www.milliyet.com.tr/
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
KAVASOĞLU
KAVASOĞLU
Merhaba.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?